zondag 20 augustus 2017

Gevonden

Gevonden

Verloren
gevonden
verkoren
verbonden

verdwalen
van zonen
vertalen
naar tronen

vertrouwen
verbinden
en  bouwen
beminden

gevonden
gezonden.

Wim Pouwelse, 11-08-2017.
n.a.v.  Lucas 15 vers 11 tot 32.

zaterdag 19 augustus 2017

Troost en blijdschap

Troost en blijdschap

Wie niet oprecht blij is, kan geen echte troost bieden.

Wie niet beseft wat verdriet kan inhouden, zal nooit in staat zijn de eigen blijdschap om te zetten in troost voor anderen.

Met de geboorte van elk kind worden ook problemen geboren, maar ik wil voor
geen goud de zonnestraaltjes missen, die ze brengen.


Wim Pouwelse, 25-07-2017.

In de Geliefde

In de Geliefde

Soms dwalen wij en  weten niet
door veel ellende en verdriet
welke weg we zullen gaan
hoe w' in `t leven moeten staan

geliefd in de Geliefde zijn
biedt kracht en troost bij leed en pijn
te weten hoe gewenst je bent
door Iemand die j' al eeuwig kent*

`t geeft basis aan je zekerheid
een fundament voor d' eeuwigheid
dat Hij er voor je was en is
Jezus Die verrezen is

Hij leidt je naar het hemels huis
brengt je veilig bij de Vader thuis.

Wim Pouwelse, 10-08-2017.

*Efeziërs 1 vers 4 tot 6.

dinsdag 15 augustus 2017

Jezus onze

Jezus onze

betrouwbare
bereikbare
behulpzame
echt heilzame

trouwhartige
barmhartige
weldadige
genadige

puur heilige
en veilige
nu Levende
vergevende

rechtvaardigheid
gerechtigheid.


Wim Pouwelse,  01-08-2017.

Dankbaar zijn!

Dankbaar zijn!

Dankbaar
troostbaar
doet goed
geeft moed

maakt blij
en vrij
ik leun
heb steun

ik hoop
en loop
rechtop
kop op

`t gezicht
gericht
het oog
omhoog.

Wim Pouwelse, 02-08-2017.

vrijdag 4 augustus 2017

Zonde

Zonde

is dat wij mensen
de eigen wensen
vaak voor laten gaan
en niet meer zien staan
de ander in nood

een klein stukje brood
wie van ons staat er
nog klaar met wat water.*

Wim Pouwelse, 27-10-2017.


*Matthéüs 25 vers 31 tot 46.

donderdag 3 augustus 2017

Dankbaar blij

Dankbaar blij

Dankbaar te zijn
bij vreugd en pijn
angst of verdriet
het schaadt je niet

geen lege leus
bewuste keus
om blij te zijn
niet voor de schijn

maar echt oprecht
`t is een gevecht
maar niet alleen

kijk om je heen
naar wat velen
met je delen.


Wim Pouwelse, 02-08-2017.

woensdag 2 augustus 2017

`k Ben blij

`k Ben blij

Ik heb vreugd
ben verheugd
want ik weet
ook bij leed
Jezus Hij
zorgt voor mij.


Wim Pouwelse, 25-07-2017.

dinsdag 1 augustus 2017

Stil staan

Stil staan

Moeten we altijd  maar door gaan
kunnen we niet even stil staan
bij een klein stuk
mooi pril geluk
en gewoon blij zijn
met wat zonneschijn
mensen neem toch wat tijd
en geniet van schoonheid.


Wim Pouwelse, 25-07-2017.

maandag 31 juli 2017

Gods volk

Gods volk

God heeft Zijn volk
onder een wolk
groots uitgeleid
hen toen bevrijd
met sterke hand
van juk en band
van slavernij
maakte hen vrij
we weten `t wel
`t is Israël
bracht op Zijn tijd
gerechtigheid.


Wim Pouwelse, 30-07-2017.

zondag 30 juli 2017

Blijdschap

Blijdschap

De vreugd
oprecht
en echt
doet deugd

geeft kracht
verlicht
`t gezicht
bij nacht

bevrijdt
het hart
van smart
verblijdt

het doet
je goed.


Wim Pouwelse, 25-07-2017.

zaterdag 29 juli 2017

Bevrijder

Bevrijder

Onze Bevrijder is heel sterk
Hij doet voor ons een machtig werk
brengt weer vreed’ en diepe rust*
tevens vreugd’ en levenslust

Jezus zorgt dat ik weer dans en spring
en ik ook jubelzangen zing
daar Hij steeds redt geneest bevrijdt
doet dit door Zijn gerechtigheid.

Wim Pouwelse, 28-07-2017.

*Jeremia 50 vers 34.

vrijdag 28 juli 2017

Helpers

Helpers

Niet minzaam
behulpzaam
genadig
weldadig

verwarmend
omarmend
inlevend
zich gevend

goedaardig
rechtvaardig
genegen
tot zegen

menswaardig
hulpvaardig.


Wim Pouwelse, 27-07-2017.

donderdag 27 juli 2017

Sinds

Sinds

Sinds ik Jezus mijn zonden heb beleden
en vroeg of Hij in mijn leven komen wou
heb ik blijdschap licht en vrede tot op heden
en ervaar ik steeds Zijn goedheid liefd’ en trouw.


Wim Pouwelse, 26-05-1975.

woensdag 26 juli 2017

Zomers

Zomers

Het is weer
zalig zacht
zomerweer
prille pracht

het begon
hemelsblauw
warme zon
weg was kou.


Wim Pouwelse, 26-07-2017.

dinsdag 25 juli 2017

Vreugd

Vreugd

`t Is geen leus
maar een keus
heel bewust
vanuit rust

ontkent niet
het verdriet
doch laat gaan
elke traan

en maakt droog
`t huilend oog
dat het ziet

in `t verschiet
hoop en licht
is in `t zicht.


Wim Pouwelse,  25-07-2017.

maandag 24 juli 2017

Ben stil

Ben stil

Ik wil
ben stil
en hoor
daardoor
de stem
van Hem
zo zacht
met kracht
toch spreekt
ook breekt
Zijn hand
de band
om `t hart
van smart
geeft moed
doet goed
maakt vrij
en blij.


Wim Pouwelse, 22-07-2017.

zondag 23 juli 2017

Strijden

Strijden

`t Strijden
lijden
niet fijn
die pijn

de smart
van `t hart
wie ziet
`t verdriet

God weet
en leed
Hij deelt
en heelt

gaf thuis
aan `t kruis.


Wim Pouwelse, 19-07-2017.

zaterdag 22 juli 2017

Stilte horen

Stilte horen

Wie met het hart wil luisteren
zonder zich te laten storen
zal zo de schoonheid horen
hoe stilte zacht kan fluisteren

dan gaat het hart ook open
niet voor krampachtig smachten
maar kalm en sterk verwachten
een rustig krachtig hopen.


Wim Pouwelse, 21-07-2017.

vrijdag 21 juli 2017

Haast

Haast

Haasje rep je
kip ik heb je
of toch niet
dus je ziet
haastige spoed
is zelden goed.


Wim Pouwelse, 19-07-2017.

donderdag 20 juli 2017

Immens

Immens
intens
bemind
Gods kind

jij bent
gekend
door Hem
Zijn stem

spreekt zacht
met kracht
vertrouwd

God houdt
vol trouw
van jou.


Wim Pouwelse, 19-07-2017.