donderdag 23 november 2017

Gedichtje

Gedichtje

Een plots begin
als kleine zin
of simpel woord
dat ongestoord

zweeft als een blad
in herfstweer dat
op zachte zucht
door lichte lucht

dan op die reis
`t klinkt welhaast wijs
krijgt het een stek

daalt naar een plek
valt vederlicht
in `t klein gedicht.


Wim Pouwelse, 18-11-2017.

woensdag 22 november 2017

Hemels (2)

Hemels (2)

Verbannen
`t vermannen
inspanning
ontspanning

vergeven
beleven
doorlevend
rustgevend

niet draven
maar laven
aan gaven

proef die sfeer
leg steeds weer
alles neer.


Wim Pouwelse, 18-11-2017.

dinsdag 21 november 2017

`t Was goed

`t Was goed

De dag was goed
dat geeft weer moed
ook voor morgen
`k heb geen zorgen
ik slaap wel zacht
komende nacht
en `k wens dat nu
ook toe aan u.


Wim Pouwelse, 20-11-2017.

Here der heren

Here der heren
Koning der koningen
ik mag verkeren
vrij in Uw woningen

dat ik telkens weer
door Jezus de Heer
ik U benader
God aks mijn Vader

U ziet mij als zoon
ik mag zelfs voor Uw toon
alles steeds vragen
nachten en dagen

dit is zo kostbaar
`k ben U heel dankbaar.


Wim Pouwelse, 16-11-2017.

maandag 20 november 2017

Liefdevol

Liefdevol

Vol liefde zijn
schenkt troost bij pijn
en bij verdriet
verdrijft dat niet

maar `t maakt dat wij
verheugd en vrij
door durven gaan
naast elkaar staan

een hug een arm
weldadig warm
zacht om je heen
houdt op de been

leed wordt verzacht
`t geeft hoop en kracht.


Wim Pouwelse, 13-11-2017.

zondag 19 november 2017

Jezus’ macht

Jezus’ macht

Jezus Hij is almachtig
Zijn liefd’ oneindig krachtig
overwon de hel en dood
Zijn Naam is geweldig groot

Gods Zoon redt geneest bevrijdt
voor de tijd en d’ eeuwigheid
Hij is zo geweldig sterk
in heel Zijn verlossingswerk.


Wim Pouwelse, 15-11-2017

zaterdag 18 november 2017

Vaders genade

Vaders genade

Vaders genade is zo groot
Zijn liefde sterker dan de dood
want Jezus Hij is opgestaan
en heeft ons alles voorgedaan
in Zijn leven en Zijn sterven
opdat wij Gods heil beërven.


Wim Pouwelse, 15-11-2017.

vrijdag 17 november 2017

Bidden loont

Bidden loont
want God toont
mij en jou
zo zijn trouw

Hij is echt
heel oprecht
ontzettend
oplettend

is de nood
ons te groot
Hij weet raad

Jezus staat
steeds ter zij
jou en mij.


Wim Pouwelse, 10-11-2017.

donderdag 16 november 2017

Positiefje (2)

Positiefje (2)

Een klein versje
als een kersje
op een taart
wel wat waard.


Wim Pouwelse, 11-11-2017.

woensdag 15 november 2017

Heel sterk

Heel sterk

God is heel sterk
voor ons aan `t werk
doet dat heel trouw
voor mij en jou

uit al Zijn macht
met grote kracht
maakt Jezus vrij
ook jou en mij

van zorg en leed
opdat men weet
wie Hem dat vraagt
Hij altijd draagt

Zijn arm is sterk
Hij is aan `t werk.


Wim Pouwelse, 11-11-2017.

dinsdag 14 november 2017

Geweldig goed

Geweldig goed

God is echt geweldig goed
trouw in alles wat Hij doet
tevens zegent Hij heel graag
jou en mij hier nu vandaag.

Wim Pouwelse, 14-11-2017.

Dartel

Dartel

Ik dartel door `t leven
dat mij is gegeven
als vlindertje zo vrij
vrolijk opgeruimd en blij.

Wim Pouwelse, 14-11-2017.

maandag 13 november 2017

Een hug

Een hug

Een hug een arm
eenvoudig warm
ferm om je heen
`t houdt j’ op de been.

Wim Pouwelse, 13-11-2017.

zondag 12 november 2017

Almachtig

Almachtig

Als een lam zo kwetsbaar
als een leeuw zo weerbaar
in liefde almachtig
in trouw zeer krachtig

kwam Jezus als een kind
dat van het duister wint
ons slechts tederheid schenkt
nooit een haar heeft gekrenkt

zo heeft Hij Zich m’ ontfermd
en mij telkens beschermd
in Zijn Naan is echt kracht
want Hij heeft alle macht

op Wie `k zeer sterk vertrouw
tevens rustig op bouw.


Wim Pouwelse, 12-11-2017.

zaterdag 11 november 2017

God ........

God …….

wie U kent
weet U bent
weldadig
genadig

inlevend
vergevend
veelvuldig
geduldig

vol passie
compassie
genegen
tot zegen

mij kostbaar
zo dierbaar.

Wim Pouwelse, 08-11-2017.

vrijdag 10 november 2017

Waar vind ik?

Gedichtjes over Pasen zijn te vinden onder het onderwerp (de "label") "Opstanding"
Met betrekking tot Goede Vrijdag kunt u gedichtjes vinden onder de labels "Het kruis" en "Lijden van Christus".
Voor wie de zon mist, kan kijken onder de labels: "Licht", "Natuur en weer", "Uitstraling".

Najaarsweer

Najaarsweer

De stormen
zij vormen
vaak wolken
die kolken

en vluchten
langs luchten
in lagen
voor vlagen

de krachten
verzachten
zij sussen
intussen

milde zon
overwon.


Wim Pouwelse, 01-11-2017.

donderdag 9 november 2017

Dankbaar …….

Dankbaar …….

Dankbaar te zijn
geeft kracht bij pijn
tevredenheid
is kostbaarheid

men is weerbaar
onverstoorbaar
vast gelovend
God steeds loven

en ook men kan
iets gunnen dan
and`re mensen
die iets wensen

dit inlevend
en meelevend.

Wim Pouwelse, 04-11-2017.

woensdag 8 november 2017

ˋt Is weer

ˋt Is weer
goed weer
ik loop
vol hoop
in ˋt zand
van ˋt strand
tevree
langs zee
ik kijk
wat rijk
zo puur
natuur
die kust
vol rust.

Wim Pouwelse, 08-07-2017.

Te groot?

Te groot?

Zeer ongewoon
buitengewoon
niet buitenaards
wel bovenaards

niet te vatten
of te schatten
de Creator
Triomfator

heel rechtzinnig
en diepzinnig
zeer fijnzinnig

onverklaarbaar
toch bestaanbaar
benaderbaar.

Wim Pouwelse, 05-11-2017.

dinsdag 7 november 2017

Stralend weer

Stralend weer

ˋk Zie de maan
bleekjes staan
lucht staalblauw
fris de dauw
het is weer
tralend weer

kou verdwijnt
zon zij schijnt
eerst nog zacht
dan vol kracht
briesje zucht
opgelucht

en ik hoor
ˋt vogelkoor
ook de zee
zingt zacht mee
ik geniet
van hun lied

levenslust
aan de kust.

Wim Pouwelse, 07-11-2017.

maandag 6 november 2017

Mijn God van trouw

Mijn God van trouw

Mijn trouwe Heer
Die telkens weer
er voor mij bent
op elke moment

in elke nood
Uw hulp mij bood
houdt m’ op de been
door alles heen

U kent mij God
tot op het bot
blijft naast mij staan
en met mij gaan

mijn God van trouw
op Wie ik bouw.

Wim Pouwelse,  03-11-2017.

zondag 5 november 2017

Jezus redt

Jezus redt

Jezus Hij helpt mij
ik heb dat nodig
en overstelpt mij
niet overbodig

rijk geeft Hij zegen
die ik weldadig
steeds heb gekregen
altijd voorradig

heeft mij vergeven
telkens genadig
redt zo mijn leven
echt zeer krachtdadig

verklaart veelvuldig
totaal m’ onschuldig.

Wim Pouwelse, 30-10-2017.

zaterdag 4 november 2017

Genadig …….

Genadig  …….

Met veel genade
slaat God ons gade
wil graag vergeven
opdat wij leven
daar Hij ons liefheeft
Zijn zegen ook geeft
houdt door alles heen
ons ferm op de been
dat doet Hij heel graag
hier nu ook vandaag.


Wim Pouwelse, 04-11-2017.

Herfstgenot

Herfstgenot

Een gouden pad
gevallen blad
het knispert nat

onder mijn voet
briesj’ in mijn snoet
doet mij zo goed

puur herfstgenot
tot op het bot
kan niet kapot.


Wim Pouwelse, 04-11-2017.

vrijdag 3 november 2017

Hoe goed

Hoe goed

Uw daden Heer
tonen steeds meer
hoe goed U bent
mijn zwaktes kent
`k U heb weerstreefd
dat toch vergeeft
dat niet één keer
maar telkens weer
U voor mij leeft
en er naar streeft
dat ik geheeld
groei naar Uw beeld
bloei als een boom
die naar een stroom
de wortels strekt
zo opgewekt
U vruchten biedt
als liefdeslied.

Wim Pouwelse, 02-11-2017.

donderdag 2 november 2017

God helpt mij

     God helpt mij
     maakt mij vrij
daar `k Hem benader
    Hemelse Vader
       door Jezus
       de Christus.


Wim Pouwelse, 01-11-2017.

woensdag 1 november 2017

Hij geeft

Hij geeft

Jezus leeft
en Hij geeft
vertrouwen
te bouwen

aan morgen
geen zorgen
of vragen
die knagen

ik weet mij
van schuld vrij
daar de Zoon
voor Gods troon

bidt en pleit
voor mij strijd.


Wim Pouwelse, 29-10-2017.

dinsdag 31 oktober 2017

Voor mij

Voor mij

De stem
van Hem
Die spreekt
verbreekt
de dood
en bood
Zijn macht
en kracht
Hij sticht
schenkt licht
aan mij
ben blij

Hij stierf
verwierf
zo veel
maakt heel
het hart
van smart
verblijdt
bevrijdt
van zorg
staat Borg
voor mij
ben vrij.


Wim Pouwelse, 29-10-2017.

maandag 30 oktober 2017

Pracht werk

Pracht werk

Hij is geweldig sterk
Jezus doet prachtig werk
Hij maakt mij werk`lijk vrij
en Hij verandert mij

doet dat van binnenuit
nu geniet ik echt voluit
levend in geborgenheid
heiligheid en veiligheid

want ik ben Hem heilig
in Gods handen veilig
volledig onverdiend

weldadig zo bezien
een prachtig staaltje sterk
echt Gods genadewerk.


Wim Pouwelse, 28-10-2017.

zondag 29 oktober 2017

God schiep

God schiep
Hij riep
het Woord
gehoord
met kracht
de nacht
werd licht
`k heb zicht

God spreekt
verbreekt
de nacht
Zijn macht
bevrijdt
de strijd
gesust
`k heb rust.


Wim Pouwelse, 25-10-2017.

zaterdag 28 oktober 2017

Sterk

Sterk

Jezus geeft kracht
heeft alle macht.*

Wim Pouwelse, 21-10-2017..

*Matthéüs 28 vers 18

vrijdag 27 oktober 2017

Mijn gerechtigheid

Mijn gerechtigheid

Gerechtigheid
rechtvaardigheid
zijn niet van mij
want Jezus Hij
was het Die stierf
en zo verwierf
gerechtigheid
rechtvaardigheid
met groot geduld
droeg Hij mijn schuld
en zondelast
God stelde vast
het is genoeg
dat Hij dit droeg
`t maakt u en mij
van schulden vrij
we zijn aanvaard
Hem heel veel waard.


Wim Pouwelse, 23-10-2017.

donderdag 26 oktober 2017

God der goden

God der goden
kent mijn noden
Heer der heren
wil mij leren

te vertrouwen
en te bouwen
vast geloven
het beloven

bij genade
ga `k te rade
van Zijn woorden

die ik hoorde
Hij wil sterken
door mij werken.


Wim Pouwelse, 22-10-2017.

woensdag 25 oktober 2017

Mijn Borg

Mijn Borg

Verblijdt
bevrijdt
van zorg
mijn Borg

doet goed
geeft moed
en kracht
verzacht

maakt heel
zo veel
aan leed

Hij heet
Jezus
Christus.


Wim Pouwelse, 24-10-2017.

dinsdag 24 oktober 2017

maandag 23 oktober 2017

Echte vreugd

Echte vreugd

Ik ben echt blij
van zorgen vrij
door Jezus straal
ik helemaal

van oor tot oor
daar `k bij Hem hoor
Hij heeft m’ aanvaard
da `s zo veel waard

in Hem geborgd
niet meer bezorgd
Hij geeft mij kracht
heeft alle macht

schenkt vrede rust
en levenslust.


Wim Pouwelse, 21-10-2017.

zondag 22 oktober 2017

Levenslust

Levenslust

`k Heb elke dag zin
vanaf het begin
`t leven te leven
dat mij `s gegeven

met rust vanbinnen
een dag beginnen
maakt blij van zinnen
doet veel verwinnen

zelfs donk`re wolken
die dreigend kolken
kunnen niet roven
`t plechtig beloven

van God gegeven
intens beleven.


Wim Pouwelse, 18-10-2017.

zaterdag 21 oktober 2017

Onecht

Onecht

Gelal
gebral
men zwetst
en kwetst

bewust
onrust
gezaaid
men maait

geen hoop
wanhoop
bekaaid

het laait
heel zuur
als vuur.


Wim Pouwelse, 20-10-2017.

vrijdag 20 oktober 2017

Echtheid

Echtheid

Het kwetst
noch zwetst
verdriet
ook niet

geen zooi
maar mooi
zo puur
natuur

het schenkt
en brengt
oprecht
heel echt

vrijheid
blijheid.


Win Pouwelse, 14-10-2017.

donderdag 19 oktober 2017

woensdag 18 oktober 2017

Tot zegen genegen

Tot zegen genegen

God is tot zegen
echt zeer genegen
Zijn handen open
doet harten hopen

wil blijdschap geven
zin in het leven
ook doen genieten
ons overgieten

met mooie dingen
om te bezingen
zodat we gaan stralen

kunnen verhalen
dat God tot zegen
ons is genegen.


Wim Pouwelse, 13-10-2017.

dinsdag 17 oktober 2017

Jezus `k wil U danken

Jezus `k wil U danken
voor Uw  goedheid liefd’ en trouw
en `k wil steeds verklanken
dat ik zielsveel van U hou.


Wim Pouwelse,  11-10-2017.

maandag 16 oktober 2017

Bezinnen

Bezinnen

Beginnen
bezinnen
en bouwen
vertrouwen

niet klagen
maar vragen
bewaren
bedaren

geloven
`t beloven
verwachting
met achting

en leren
te eren.


Wim Pouwelse, 10-10-2017.

zondag 15 oktober 2017

Jahweh Tséba-oth

Jahweh Tséba-oth

Jezus vecht voor mij
Christus maakt mij vrij
van leed pijn en zorg
Hij `s mijn Burcht en Borg

redt geneest bevrijdt
God Die voor mij strijdt
steeds voor mij aan `t werk
troost en maakt mij sterk

Die mij altijd ziet
Hij vergeet mij niet
d` Almachtige Heer
van `t hemelse heer*

mijn Redder in nood
Jahweh Tséba-oth.*


Wim Pouwelse, 15-10-2017.

*legermachten van miljarden hemelse strijders
 1 Samuël 17 vers 45.

zaterdag 14 oktober 2017

Geloosd?

Geloosd?

Ik wordt nooit geloosd
maar juist warm getroost
daar `k God benader
Hemelse Vader.


Wim Pouwelse, 07-10-2017.

vrijdag 13 oktober 2017

Gekregen

Gekregen

Vrede rust
levenslust
gekregen
als zegen
van Jezus
de Christus.

Wim Pouwelse, 07-10-2017.

donderdag 12 oktober 2017

Nazomer

Nazomer

`t Zomert  weer
nu zowaar
deze keer
in `t najaar

het begon
nog wat grauw
maar de zon
kwam al gauw

straalde fijn
warmde zacht
zonneschijn
toch vol kracht

vrolijk licht
blij gezicht.


Wim Pouwelse, 12-10-2017.

Graag

Graag

Grijs grauw
klam kou
nog nat
wil wat
wens wacht
zeer zacht
zo zeer
warm weer
mooi mag
deez dag
gans graag
vandaag.


Wim Pouwelse, 12-10-2017.

woensdag 11 oktober 2017

Gehoord

Gehoord

Goed woord
gehoord
maakt heel
heel veel

bevrijdt
van strijd
het hart
vol smart

doet deugd
deelt vreugd
rust vree
ook mee

kregen
zegen.


Wim Pouwelse, 07-10-2017.

dinsdag 10 oktober 2017

Jahweh Raffa

Jahweh Raffa*

Het is bijzonder
een heel groot wonder
voor zoveel harten
vervuld van smarten

mensen met pijnen
langzaam wegkwijnen
zo veel verduren
moeten bezuren

als wij geloven
Christus’ beloven
Hij heeft geleden
voor ons gebeden

`t is in Gods wezen
om te genezen.

Wim Pouwelse, 08-10-2017.

*Exodus 15 vers 26c.

maandag 9 oktober 2017

Ondanks falen

Ondanks falen
doet God dalen
grote zegen
fris als regen

op het hoofd
van wie geloofd
en in het hart
dat niet verstart

maar ondanks strijd
toch steeds belijd
eerlijk open
ik blijf hopen

op mijn Heer
Die ik vereer.


Wim Pouwelse, 05-10-2017.

zondag 8 oktober 2017

Christus Jezus

Christus Jezus

De Redder van zonden
Genezer van wonden
en Heler van smarten
in talloze harten

wil ons steeds beschermen
Zich onzer ontfermen
met open Zijn oren
gebeden verhoren

heeft eind’loos veel zegen
voor ons eens verkregen
heeft daarvoor gegeven
aan `t kruis juist Zijn leven

komt t’rug zal regeren
als Here der Heren.

Wim Pouwelse, 08-10-2017

zaterdag 7 oktober 2017

God Hij

God Hij

Doet goed
geeft moed
welzijn
heelt pijn
verdriet
je ziet
weer licht
gericht
het oog
omhoog
verwacht
weer kracht
en bouwt
vertrouwt
je lot
aan God.


Wim Pouwelse, 02-10-2017.

vrijdag 6 oktober 2017

Banier

Banier

De Heer is hier
als mijn banier*
Die mij bevrijdt
en mij ook leidt

dwars door de nacht
geeft mij steeds kracht
mijn weg verlicht
geeft mij zo zicht

Hij gaat mij voor
zegt mij: ga door
en geeft mij moed
het komt echt goed

Hij is mijn Heer
Banier van eer.

Wim Pouwelse, 01-10-2017.

*Exodus 17 vers 15.

donderdag 5 oktober 2017

Het heil

Het heil

Dat komt niet van mensen
hoe oprecht z’ ook wensen
eerlijk in hun dromen
ze blijken onvolkomen

prijzenswaardig streven
echt goed willen leven
en als sterren stralen
`t lijkt gedoemd tot falen

Jezus is gegeven
Voorbeeld voor ons leven
waardig na te streven

stressen dromen draven
Gods genade gaven
zullen zielen laven.

Wim Pouwelse, 29-09-2017.

woensdag 4 oktober 2017

Hoop versterkt

Hoop versterkt
het bewerkt
dat je ziet
in `t verschiet

waar oplicht
`t vergezicht
van je droom
als een boom

mooi van groei
vol in bloei
en verwacht
ook Gods kracht

sta er voor
ga dan door
zet `m op
geef nooit op.


Wim Pouwelse, 26-09-2017.

dinsdag 3 oktober 2017

maandag 2 oktober 2017

Wisselvallig

Wisselvallig

`t Wisselt en valt
het flitst en knalt
dan storm of regen
ook zon en zegen

hoe het ook zij
ben toch wel blij
dag beginnen
warm vanbinnen

is `t elke keer
toch vast weer.

Wim Pouwelse, 29-09-2017.

zondag 1 oktober 2017

Lucht

Lucht

Grief
leed
weet
lief

deelt
heel
veel
heelt

hand
doet
goed
landt

kracht
raakt
maakt
zacht.


Wim Pouwelse, 01-10-2017.

zaterdag 30 september 2017

Genadig God

Genadig God

De God van alle genade*
bij Hem ga `k altijd te rade
voor wijsheid inzicht kracht en rust
licht op mijn pad en levenslust.

Wim Pouwelse, 30-09-2017.

*1 Petrus 5 vers 10, 2 Corinthieërs 9 vers 8.

vrijdag 29 september 2017

donderdag 28 september 2017

Mijn liefdevolle trouwe God

Mijn liefdevolle trouwe God

`k Heb U lief mijn God en Heer
Jezus Christus meer en meer
hoewel ik regelmatige faal
ook niet altijd hemels straal

`k vind bij U een eigen stek
een warme veil’ge heil’ge plek
aan Uw liefdevolle hart
daar waar ik bij vreugd of smart

helemaal mezelf mag zijn
Uw zalige zonneschijn
die van Uw gezicht afstraalt
`t beste in mij bovenhaalt

ja zo peilloos is Uw trouw
dat ik zielsveel van U hou.


Wim Pouwelse, 19-09-2017.

woensdag 27 september 2017

Truste

Truste

Ik Heb slaap
en ik gaap
dacht dus net
`k ga naar bed
wil rusten
welt’rusten
`k zeg slaap zacht
goedenacht.


Wim Pouwelse, 24-09-2017.

Opstaan

Opstaan

Slaak een zucht
hap diep lucht
adem uit
en lach luid

dat verblijdt
en bevrijdt
blij gezicht
last verlicht

start de dag
met die lach
`t scheelt een stuk

want geluk
het is heus
wel een keus.


Wim Pouwelse, 13-09-2017.

dinsdag 26 september 2017

Gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid

`k Heb vaak gehoord
hoe zacht Gods Woord
kan fluisteren
`k wil luisteren
gehoorzaamheid
gerechtigheid
doen heel veel goed
brengen ook moed
dat God graag geeft
wie voor Hem leeft.


Wim Pouwelse, 20-09-2017.

maandag 25 september 2017

Voorspraak

Voorspraak*

Hij bidt en pleit*
heel trouw altijd
geliefde Zoon
bij Vaders troon

Hij helpt ons voort
en God verhoort
wie tot Hem gaan
ziet elke traan

pleit jou en mij
van zonden vrij
Hij heeft geboet
met eigen bloed

baand’ aan het kruis
de weg naar huis.


Wim Pouwelse, 24-09-2017.

*Hebreeën 7 vers 25, 1 Johannes 2 vers 1 en 2.

zondag 24 september 2017

Hij voorziet

Hij voorziet

Mijn God voorziet
bij strijd verdriet
met troost en kracht
licht in de nacht

laat nooit alleen
door alles heen
is altijd daar
staat trouw steeds klaar

betoont Zich groot
in elke nood
geeft levensvreugd
doet mij steeds deugd

deelt zegen mee
Jahweh Jireh.*

Wim Pouwelse, 24-09-2017.

*Genesis 22 vers 13 en 14.

zaterdag 23 september 2017

Toen kwam

Toen kwam

De dag begon
wat grijs nog eerst
toen kwam de zon
nu overheerst
haar warme licht
heerlijk bestraalt
menig gezicht
wat zich vertaalt
in vrolijkheid
vriendelijkheid
`t is voor de rest
herfst op zijn best.


Wim Pouwelse, 23-09-2017.

vrijdag 22 september 2017

Gemoedsrust

Gemoedsrust
levenslust
als zegen
gekregen

Gods handen
zij landen
op hoofden
beloofden

te geven
dit leven
`t verlichten
gezichten

rust belooft
wie gelooft.


Wim Pouwelse, 20-09-2017.

donderdag 21 september 2017

Sterkte!

Sterkte!

Het is een wens
van mens tot mens
en het geven
van meeleven

een verder woord
blijkt ongehoord
daar op een dag
bij tegenslag

of groot verdriet
men toch ook ziet
dat iemand smacht
naar troost en kracht

een hart een arm
stil veilig warm.


Wim Pouwelse, 21-09-2017.

woensdag 20 september 2017

Onzichtbaar

Onzichtbaar

Heel veel verdriet
waar men aan lijdt
in eenzaamheid
je ziet het niet

haast onzichtbaar
op zoek naar troost
wil niet geloosd
vaak onhoorbaar

men weet niet hoe
en is zo moe
wanhoop nabij

Jezus geeft rust
en levenslust
zegt: Kom bij Mij.*

Wim Pouwelse, 20-09-2017.

*Matthéüs 11 vers 28.

dinsdag 19 september 2017

Herfstrust

Herfstrust

Stormen
vormen
kolken
wolken

stralen
dalen
`t gezicht
zonlicht

met kracht
toch zacht
men lacht

onrust
gesust
herfstrust.


Wim Pouwelse, 15-09-2017.

maandag 18 september 2017

Ik dank de Heer

Ik dank de Heer
mijn God steeds meer
Hij doet mij goed
geeft levensmoed

en ongedacht
veel liefd’ en kracht
en doet mij deugd
met zeer veel vreugd

Hij is mijn Borg
met goede zorg
mij overstelpt
Die telkens helpt

dat doet de Heer
Mijn God steeds weer.


Wim Pouwelse, 18-09-2017.

zondag 17 september 2017

vrijdag 15 september 2017

Schone schijn

Schone schijn

Het ophouden van schone schijn
verbergt vaak onderhuids venijn.


Wim Pouwelse, 05-09-2017.

donderdag 14 september 2017

Fluister zacht

Fluister zacht
klinkt vol kracht
sterk de stem
steeds van Hem

Die hoop geeft
eeuwig leeft
biedt altijd
zekerheid

en verheugt
met veel vreugd
dat doet goed
schenkt ook moed

door Jezus
de Christus.


Wim Pouwelse, 10-09-2917.

woensdag 13 september 2017

Najaarsstorm

Najaarsstorm

`t Komt vroeg dit jaar
en best wel zwaar
windkracht negen
vrij veel regen
en bovendien
in `t noorden tien
ook heftig weer
voor het verkeer
een hele klus
voorzichtig dus

maar `t zal wel gaan
`t is geen orkaan
achter een ruit
zit ik hem uit.


Wim Pouwelse, 13-09-2017.

dinsdag 12 september 2017

Zelfs

Zelfs

Zelfs al doet het leven  nog zo`n pijn
Heer ik kies er voor U trouw te zijn
want ook in mijn aller zwartste nacht
geeft U mij Uw liefde troost en kracht.


Wim Pouwelse, 09-09-2017. 

maandag 11 september 2017

Vogeltje

Vogeltje

Zo klein
zingt fijn
steeds weer
bij weer
en wind
begint
de dag
ik mag
ook graag
vandaag
koren
horen
dit lied
`k geniet

`t verpoost
biedt troost.


Wim Pouwelse, 10-09-2017.

zondag 10 september 2017

Ik hoop (2)

Ik hoop
en loop
rechtop
kop op

volhard
bij smart
en leed
ik weet

Hij leidt
verblijdt
heeft macht
geeft kracht

Jezus
Christus.


Wim Pouwelse, 08-09-2017.

zaterdag 9 september 2017

Een lach

Een lach
vermag
echt heel
erg veel
verlicht
`t gezicht
bevrijdt
bij strijd
brengt vreugd
doet deugd
zo goed
schenkt moed
je leeft
God geeft
jouw lach
vermag
maakt heel
zo veel.


Wim Pouwelse, 09-09-2017.

vrijdag 8 september 2017

Papa

Papa

`k Lig op bed
en `t is net
of God mij
- `t voelt zo vrij -
zacht toestopt
of het klopt
`t is zo echt
Abba zegt
fluister zacht
goede nacht
noemt mijn naam
wij zijn saam

`t is heilig
zo veilig.


Wim Pouwelse, 08-09-2017.

Genietend van `t leven

Genietend van `t leven
door God mij gegeven
wil `k vreugde uitstralen
en niet lopen balen

ik weet dat vaak lijden
niet is te vermijden
maar steeds daarbij stilstaan
is telkens weer doodgaan

ik wil mij verheugen
in dingen die deugen
het duister verjagen
verlichten mijn dagen

waar ik naar wil streven
genieten van `t leven.

Wim Pouwelse, 07-09-2017.

donderdag 7 september 2017

`k Wil dromen

`k Wil dromen
van bomen
die groeien
en bloeien

vertrouwen
en bouwen
geloven
Hem loven

door bidden
te midden
van lijden
en strijden

naar glorie
victorie.


Wim Pouwelse, 04-09-2017.

woensdag 6 september 2017

Iemand …….

Iemand …….

Niemand die echt om je geeft
of die aandacht voor je heeft
je oprechte liefde schenkt
dat is wat je voelt en denkt

elke dag een zwaar begin
heeft het allemaal wel zin
sleept je ziel zich eenzaam voort
niemand die het ziet of hoort

toch is er zeker Iemand
die met uitgestrekte hand
vol van liefde op je wacht

maakt een einde aan je nacht
van angst eenzaamheid en pijn
kan er altijd voor je zijn.


Wim Pouwelse, 05-09-2017.

dinsdag 5 september 2017

Toevlucht

Toevlucht

Ik steun
en leun
op Hem
Wiens stem

mij leidt
bij strijd
want Hij
maakt vrij

staat borg
bij zorg
schenkt licht
uitzicht

geeft lucht
Toevlucht.


Wim Pouwelse, 31-08-2017.

maandag 4 september 2017

`k Prijs U Heer

`k Prijs U Heer
telkens weer
Uw grootheid
en goedheid
in zegen
gekregen
dit leven
gegeven
zoals nu
want Heer U
bent zo goed
geeft mij moed.


Wim Pouwelse, 31-08-2017.

zondag 3 september 2017

Zo …….

Zo …….

Kom ziel
en kniel
ik wil
ben stil

waardoor
ik hoor
de stem
van Hem

Ik ben
IK BEN*
heilig

veilig
ben jij
bij Mij.

Wim Pouwelse, 03-09-2017.

*Jahweh – Exodus 3 vers 14.

zaterdag 2 september 2017

Slaap ze

Slaap ze

Ik zit te gapen
wil nu gaan slapen
en alle mensen
weltrusten wensen.


Wim Pouwelse, 02-09-2017.

Vervulling

Vervulling

Niet dol
naar vol
voor gaan
en staan

gedacht
verwacht
beloofd
geloofd

het komt
verstomt
enorm
de storm

geduld
vervuld.


Wim Pouwelse, 30-08-2017.

vrijdag 1 september 2017

Winnend

Winnend

Vertrouwen
en bouwen
geloven
`t beloven

belijden
bij `t strijden
niet buigen
maar juichen

gestreden
gebeden
zo zegen
verkregen

beginnen
te winnen.


Wim Pouwelse, 29-08-2017.

donderdag 31 augustus 2017

Strijd

Strijd

Het leven betekent ook strijden
dat is helaas niet te vermijden
doch dwars door leed duisternis en pijn
kan ik meer dan overwinnaar zijn
maar dit zeker weten echt kan dat
ja door Hem Die ons heeft liefgehad.

Wim Pouwelse, 28-08-2017.

n.a.v. Romeinen 8 vers 37.

woensdag 30 augustus 2017

Troosters

Troosters

Bij lijden
en strijden
of zorgen
geborgen

bij huilen
te schuilen
voor smarten
aan harten

is zegen
gekregen
voor `t leven
gegeven

heel kostbaar
`k ben dankbaar.


Wim Pouwelse, 28-08-2017.

dinsdag 29 augustus 2017

Jubelen

Jubelen

Ik geniet
zing mijn lied
jubel luid
roep het uit
God is goed
geeft mij moed
grote vreugd
doet mij deugd
steeds maar weer
prijst de Heer.


Wim Pouwelse, 23-08-2017.

maandag 28 augustus 2017

Heel dierbaar

Heel dierbaar

Je bent voor God zo kostbaar
en Hem geweldig dierbaar
je doet Hem ook heel veel deugd
brengt Hem tevens zeer veel vreugd

je bent niet zo maar een mens
maar een diep vervulde wens
dat j’ er tot Zijn vreugde bent
Hij `s zo blij dat Hij je kent

vanaf de eeuwigheid
tot in de eeuwigheid.


Wim Pouwelse, 21-08-2017.

zondag 27 augustus 2017

Geliefde

Geliefde

Jij bent geliefd door Mij
maakt Me ontzettend blij
Ik heb je uitverkoren
om bij Mij te horen

bent kostbaar in Mijn oog
Ik schat je heel erg hoog
Ik ben het Die je schiep
jou ook bij name riep

de God Die eeuwig leeft
en jou Zijn zegen geeft
opdat je zeker weet
en nooit meer dit vergeet

dat je Mijn geliefde bent
eeuwig door Mij gekend.


Wim Pouwelse, 18-08-2017.

n.a.v. Jesaja 43 vers 1 tot 5.

zaterdag 26 augustus 2017

Dankbaar thuis

Dankbaar thuis

Verstoken
gebroken
door zonde
gebonden

Hij heelde
en deelde
beleving
vergeving

mij mede
en vrede
leidt veilig
en heilig

dankbaar thuis
Vaders huis.


Wim Pouwelse, 15-08-2017.

vrijdag 25 augustus 2017

Mijn doel

Mijn doel

God is mijn hoogste doel
Hij vervult heel mijn gevoel
Hij geeft me heel veel meer
nu `k Hem mijn God vereer

heb ik echt zekerheid
Hij `s mijn geborgenheid
door mensen om me heen
houdt Hij me op de been

Zijn liefd’ is goede raad
geen doodse blinde haat
Hij `s mijn God van `t leven
dat Hij graag wil geven

een wereld vol mensen
wil ze vrede wensen.


Wim Pouwelse, 03-08-2017.

donderdag 24 augustus 2017

Bevrijdend

Bevrijdend

Gevangen
verlangen
bevrijden
van lijden

en smarten
veel harten
en delen
met velen

hun noden
zet zoden
aan dijken

verrijken
door geven
van leven.


Wim Pouwelse, 15-08-2017.

woensdag 23 augustus 2017

Gratis

Gratis

Je krijgt van iemand iets
echt helemaal voor niets
gegeven als een gunst
`t aanvaarden is een kunst.

Wim Pouwelse, 21-08-2017.

dinsdag 22 augustus 2017

Open je

Open je

Open je oog
opdat je ziet
de blik omhoog
dat God voorziet

open je oor
zodat je hoort
en weet daardoor
dat God verhoort

open je hart
voor iets gewoons
waardoor God start
en toont veel schoons

dat je gaven
and'ren laven.

Wim Pouwelse, 09-08-2017.

Krekel

Krekel

Jan rekel
de krekel
hij zingt
en swingt
geniet
zijn lied
danst en lacht
door de nacht.


Wim Pouwelse, 16-08-2017.

maandag 21 augustus 2017

Kinderplezier

Kinderplezier

een kleuter
en peuter
een gordijn
groots festijn
elke keer
heen en weer
met vertier
veel plezier
kiekeboe
en wel hoe
echt geluk
kan niet stuk
dat vermag
schaterlach.

Wim Pouwelse, 07-08-2017.

Stille zegen

Stille zegen

De bergen doen
aan tinten groen
gewassen
als jassen
de bomen
zij stomen
de dalen ook
slierten rook
van de regen
stille zegen.

Wim Pouwelsde, 10-08-2017.

zondag 20 augustus 2017

Gevonden

Gevonden

Verloren
gevonden
verkoren
verbonden

verdwalen
van zonen
vertalen
naar tronen

vertrouwen
verbinden
en  bouwen
beminden

gevonden
gezonden.

Wim Pouwelse, 11-08-2017.
n.a.v.  Lucas 15 vers 11 tot 32.

zaterdag 19 augustus 2017

Troost en blijdschap

Troost en blijdschap

Wie niet oprecht blij is, kan geen echte troost bieden.

Wie niet beseft wat verdriet kan inhouden, zal nooit in staat zijn de eigen blijdschap om te zetten in troost voor anderen.

Met de geboorte van elk kind worden ook problemen geboren, maar ik wil voor
geen goud de zonnestraaltjes missen, die ze brengen.


Wim Pouwelse, 25-07-2017.

In de Geliefde

In de Geliefde

Soms dwalen wij en  weten niet
door veel ellende en verdriet
welke weg we zullen gaan
hoe w' in `t leven moeten staan

geliefd in de Geliefde zijn
biedt kracht en troost bij leed en pijn
te weten hoe gewenst je bent
door Iemand die j' al eeuwig kent*

`t geeft basis aan je zekerheid
een fundament voor d' eeuwigheid
dat Hij er voor je was en is
Jezus Die verrezen is

Hij leidt je naar het hemels huis
brengt je veilig bij de Vader thuis.

Wim Pouwelse, 10-08-2017.

*Efeziërs 1 vers 4 tot 6.

dinsdag 15 augustus 2017

Jezus onze

Jezus onze

betrouwbare
bereikbare
behulpzame
echt heilzame

trouwhartige
barmhartige
weldadige
genadige

puur heilige
en veilige
nu Levende
vergevende

rechtvaardigheid
gerechtigheid.


Wim Pouwelse,  01-08-2017.

Dankbaar zijn!

Dankbaar zijn!

Dankbaar
troostbaar
doet goed
geeft moed

maakt blij
en vrij
ik leun
heb steun

ik hoop
en loop
rechtop
kop op

`t gezicht
gericht
het oog
omhoog.

Wim Pouwelse, 02-08-2017.

vrijdag 4 augustus 2017

Zonde

Zonde

is dat wij mensen
de eigen wensen
vaak voor laten gaan
en niet meer zien staan
de ander in nood

een klein stukje brood
wie van ons staat er
nog klaar met wat water.*

Wim Pouwelse, 27-10-2017.

*Matthéüs 25 vers 31 tot 46.