donderdag 14 december 2017

Kustrust

Kustrust

Zacht zand
op `t strand
tevree
aan zee

de wind
begint
geruis
gesuis

ik kijk
de dijk
het doet
me goed

die kust
vol rust.


Wim Pouwelse, 06-12-2017.

woensdag 13 december 2017

Een kind

Een kind

Geboren als kind
kwam Hij als de Zoon
verliet toen Gods troon
de mens welgezind

Gods Zoon Die Zich gaf
met eind’loos geduld
groot was onze schuld
en Hij droeg de straf

Hij gaf zich aan `t kruis
nam daar zonden weg
wees zo ons de weg
naar `t hemelse huis

Hij heeft gegeven
ons `t eeuwig leven.

Wim Pouwelse, 09-12-2017.

Zie ook Jesaja 9 vers 5 en 53 vers 5.

dinsdag 12 december 2017

Gods gezicht

Gods gezicht

Moet je toch horen
God werd geboren
teder klein kindje
vriendelijk vrindje

roep het van daken
God wil ons raken
met liefd’ en vrede
deelt ons dat mede

kwam om te sterven
zo te beërven
heil eeuwig leven
wil ons dat geven

want Jezus als `t Licht
geeft God een gezicht.


Wim Pouwelse, 04-12-2017.

maandag 11 december 2017

Het Licht

Het Licht

Een prachtige ster
zij straalde van ver
maar Jezus het Licht
Hij toont Gods gezicht.*

Wim Pouwelse, 04-12-2017.

*Johannes 8 vers 12 en 14 vers 9.

zondag 10 december 2017

Wat is Kerst?

Wat is Kerst?

Vrolijke lichtjes
blije gezichtjes
`t is op zijn verst
nog lang geen kerst

vrede voor harten
heling van smarten
meer dan een gevoel
echt dat is het doel

niet alleen `t eten
opdat we weten
dat er veel meer is

daar er een Heer is
Die eens voor ons stierf
het heil ons verwierf.


Wim Pouwelse, 04-12-2017.

vrijdag 8 december 2017

Stormachtig

Stormachtig

Wel windkracht acht
het waait niet zacht
met veel geruis
rondom het huis

een laatste blad
landt kleddernat
zacht op het gras
net naast een plas

de wolken grijs
zijn van de wijs
en jagen voort
straf aangespoord

door wat ik dacht
wel windkracht acht.


Wim Pouwelse, 08-12-2017.

Mijn Jezus

Mijn Jezus

Vanuit Zijn macht
geeft Jezus kracht
steeds draagt Hij mij
de strijd voorbij

gaat met mij mee
schenkt rust en vree
in zware tijd
en narigheid

Hij stierf voor mij
verwierf  voor mij
leven altijd
in eeuwigheid

Hij doet mij deugd
en is mijn vreugd.


Wim Pouwelse, 03-12-2017.

donderdag 7 december 2017

Liefde verlicht

Liefde verlicht
een droef gezicht
maar ook de smart
van `t lijdend hart

niet als een ster
die straalt van ver
God juist dichtbij
verwarmt maakt vrij

zo stuurde Hij
voor jou en mij
dit weerloos kind

dat welgezind
heel veel vergeeft
want Jezus leeft.


Wim Pouwelse, 30-11-2017.

woensdag 6 december 2017

God mijn Vader

God mijn Vader

Jezus is Heer
en telkens weer
als ik door Hem
met hart en stem
God benader
als mijn Vader
word ik gehoord
en ook verhoord
in elke nood
mijn God is groot
Hij maakt me blij
van zorgen vrij
heeft alle macht
en geeft mij kracht
dat doet mij goed
schenkt mij steeds moed.


Wim Pouwelse, 30-11-2017.

dinsdag 5 december 2017

Traan

Traan

Geef
lucht
zucht
leef

hand
teer
veer
landt

laat
traan
gaan
baat

oog
droog.


Wim Pouwelse, 28-11-2017.

maandag 4 december 2017

Zicht

Zicht

Loop
kop
op
hoop

hoor
biedt
lied
oor

haal
lach
mag
straal

licht
zicht.


Wim Pouwelse, 28-11-2017.

zondag 3 december 2017

Mijn God

Mijn God

God Die ik prijs
hulde bewijs
U bent mijn God
`k vertrouw mijn lot
U telkens toe
U wordt nooit moe
hebt alle macht
geeft steeds weer kracht
en U maakt mij
van zorgen vrij
schenkt mij weer moed
U bent  zo goed.


Wim Pouwelse, 26-11-2017.

zaterdag 2 december 2017

Respect

Respect
bedekt
geen haat
maar laat
leven
geven
gescheld
niet telt
men geeft
beleefd
antwoord
gehoord
wie vraagt
en draagt
`t geluid
ook uit
men ziet
eerbied.


Wim Pouwelse, 02-12-2017.