maandag 23 april 2018

Gehoorzaam

Gehoorzaam

`k Wil God altijd gehoorzaam zijn
niet voor de show of schone schijn
maar juist ook als geen mens mij ziet
dat God dan toch van mij geniet

`k weet dat ik daarin heel vaak faal
waar `k ongelofelijk van baal
ik doe Hem daarmee veel verdriet
echter de Heer verwerpt mij niet

in Zijn liefde vergeeft Hij mij
Hij spreekt van alle schuld mij vrij
Jezus droeg mijn verdiende straf
nam mijn zonden mee in `t graf

maar Hij is opgestaan en leeft
Die steeds mijn falen graag vergeeft.

Wim Pouwelse, 19-04-2018.

zondag 22 april 2018

Echt geven

Echt geven
doet leven
want gaven
zij laven

veel harten
met smarten
verlichten
gezichten

daar delen
kan helen
van lijden
bevrijden

maakt open
doet hopen.

Wim  Pouwelse, 22-04-2018.

zaterdag 21 april 2018

Mooi weer

Mooi weer

`t Is weer
mooi weer
machtig
prachtig

de zon
begon
`t werd gauw
droomblauw

heel vrij
en blij
begint
een kind

zingt zacht
en lacht.

Wim Pouwelse, 20-04-2018.

vrijdag 20 april 2018

Zonkracht

Zonkracht
met pracht
veel geur
en kleur

teder
veder
vrindjes
kindjes

zingen
springen
olijk
vrolijk

van hak
op tak.

Wim Pouwelse, 20-04-2018.

donderdag 19 april 2018

Genezing

Genezing

God zij geprezen
Hij wil genezen
wie wil geloven
in Zijn beloven

die Hem vertrouwen
op Jezus bouwen
wil Hij versterken
`t wonder bewerken

of ondersteunen
wie op Hem leunen
door hen te dragen
op al hun dagen

bij de strijd en pijn
hun Kracht en Vreugd zijn.

Wim Pouwelse, 18-04-2018.

woensdag 18 april 2018

Hoor

Hoor

Strijdend
lijdend
hoorden
Woorden

vrezend
lezend
erend
lerend

God zegt
ons echt
vrees niet

geniet
kregen
zegen.

Wim Pouwelse, 18-04-2018.

dinsdag 17 april 2018

Genadig

Genadig

Barmhartig
goedhartig
godvrezend
genezend

menswaardig
slagvaardig
hulpvaardig
rechtvaardig

aangevend
inlevend
vergevend

krachtdadig
weldadig
genadig.

Wim Pouwelse, 17-04-2018.

maandag 16 april 2018

Wees goed

Wees goed

Meelevend
vergevend
versterkend
meewerkend

met dragen
de dagen
in tijden
van lijden

en strijden
meelijden
bevrijdend
verblijdend

genegen
tot zegen.

Wim Pouwelse,  16-04-2018.

zondag 15 april 2018

Gods goedheid

Gods goedheid

God in Uw goedheid redt U mij*
U geeft mij vreugd en maakt mij vrij.

Wim Pouwelse, 15-04-2018.

*Psalm 107 vers 1 tot 2; 109 vers 21 en 26.

zaterdag 14 april 2018

Voorjaar

Voorjaar

Het is merkbaar
lente voorjaar
de zon die schijnt
en mist verdwijnt

de wolkenlucht
is ook gevlucht
`t wordt al heel gauw
prachtig lichtblauw

het vogellied
waar `k van geniet
heel mooi en puur
zuiv're natuur

`k zing vrolijk mee
ben echt tevree.

Wim Pouwelse, 14-04-2018.

vrijdag 13 april 2018

Gods vuurwerk

Gods vuurwerk

Het was op Gods feest
dat Hij zond Zijn Geest
de hemel ging open
om ons te dopen

met Geest en met vuur
dat elkeen elk uur
bij nacht en bij dag
helder stralen mag

uit hart en gezicht
Gods leven en licht
de wereld toch smacht
naar liefde vol kracht

dat is voor Gods kerk
nog eens echt vuurwerk.

Wim Pouwelse, 30-03-2018.

donderdag 12 april 2018

De lente

De lente

Een windje zacht
de zon zij lacht
ons warmpjes toe
nu geen gedoe

maar vrolijk licht
op het gezicht
een open deur
naar heel veel kleur

groen zo divers
heel fris en vers
bloemen in bloei
seizoen van groei

dat elk geniet
van wat ie ziet.

Wim Pouwelse, 12-04-2018.

woensdag 11 april 2018

Mijn Vriend

Mijn Vriend

Hoe ik U ook griefde
U bleef bij Uw liefde
en toch steeds nog mijn Vriend
`t was en is onverdiend

U staat steeds voor me klaar
ook bent U altijd daar
mijn eeuwig trouwe Vrind
waar ik een schouder vind

waar ik veilig uithuil
Uw hart waaraan ik schuil
U biedt geborgenheid
warme genegenheid

en noemt mij zelfs Mijn vriend
het is zo onverdiend.

Wim Pouwelse, 05-04-2018.

dinsdag 10 april 2018

maandag 9 april 2018

Mijn held

Mijn held

Jezus mijn held
leek neergeveld
doch er `s geen vrees
Christus herrees

Hij is zo groot
won van de dood
met overmacht
door pure kracht

zo rein van hart
verjoeg de smart
vanuit mijn ziel

dat ik nu kniel
vol dankbaarheid
en zaligheid.

Wim Pouwelse, 01-04-2018.

zondag 8 april 2018

Gelovend

Gelovend

Ik kan mijn zwakte voelen
`k reik toch nog naar mijn doelen
geloof laat ook mijn dromen
steeds weer tot leven komen

het leert me altijd hopen
met d’ ogen steevast open
voor morgen niet te vrezen
maar van angst genezen

wil `k gaan met open ogen
God heeft mij nooit bedrogen
in dat gegroeid vertrouwen
met Hem een toekomst bouwen

want Hij zal voor mij zorgen
ik ben bij Hem geborgen.

Wim Pouwelse, 08-04-2018.

zaterdag 7 april 2018

Vriendschap

Vriendschap

Ik weet een vriend
is onverdiend
`k zie het meer zo
een groot cadeau

heel erg dierbaar
en zo kostbaar
mij gegeven
door het Leven

staat zo vaak klaar
`t maakt mij dankbaar
als ik bedenk
dit Godsgeschenk

van elke vriend
is onverdiend.

Wim Pouwelse, 07-04-2018.

vrijdag 6 april 2018

Straal


Straal
haal
licht
zicht

nacht
kracht
doet
goed

brengt
schenkt
dag
lach

vreugd
deugd.

Wim Pouwelse, 05-04-2018.

donderdag 5 april 2018

God ziet


God ziet
verdriet
strijden
lijden

ziet gaan
de traan
smarten
tarten

wil `t oog
graag droog
velen
helen

ook jou
heel trouw.

Wim Pouwelse, 30-03-2018.

woensdag 4 april 2018

De held

De held

De held Die verlost
`t heeft heel veel gekost
heeft zelfs gegeven
Zijn smetteloos leven

Hij Jezus Gods Zoon
droeg smaad pijn en hoon
een mateloos lijden
wild’ ons bevrijden

met eind’loos geduld
heeft Hij zo vervuld
Vaders beloven
aan wie geloven

om hen te geven
`t eeuwige leven.

Wim Pouwelse, 29-03-2018.

dinsdag 3 april 2018

Dood

Dood

De dood
verbood
het lied
verdriet

verloor
daardoor
de vreugd
en deugd

God wint
begint
herleef
en geef

Gods Zoon
de troon.

Wim Pouwelse, 31-03-2018.

maandag 2 april 2018

`t Leven begon!

`t Leven begon!

Jezus Christus overwon
de dood en toen begon
`t onverwoestbaar leven
dat Hij door wil geven
dat is Gods beloven
aan wie wil geloven
ik jubel en ben blij
mijn God ik ben echt vrij
d’ angst voor de dood is weg
wat is dat zalig zeg!

Wim Pouwelse, 01-04-2018.

zondag 1 april 2018

Gedaan!

Gedaan!

Hij heeft het gedaan
is weer opgestaan
geen plaats meer voor vrees
want Jezus herrees

als een lam geslacht
riep Hij `t is volbracht
nam mijn schuld en straf
met Zich mee in `t graf

een engel verscheen
die nam weg de steen
met stralend gezicht
door goddelijk licht

ik jubel nu blij
prijst God ik ben vrij.

Wim Pouwelse, 31-03-2018.

zaterdag 31 maart 2018

Dead

Dead

A bath
of wrath
and hate
too late

no breath
caus’ death
was strong
how long

Gods light
in might:
revive!

alive
is thus
Jesus.

Wim Pouwelse, 31-03-2018.

vrijdag 30 maart 2018

Gods verdriet

Gods verdriet

`k Besef en weet
hoe Jezus leed
de pijn de hoon
die doornenkroon

hoe hij slagen
moest verdragen
`t was ongedacht
ach mens veracht

`t striemend verdriet
van God toch niet

Zijn Zoon is doodgegaan
Jezus is opgestaan

onverwoestbaar leven
wil Hij graag ons geven.

Wim Pouwelse, 30-03-2018.

donderdag 29 maart 2018

My hero

My hero

Lord Jahweh You comfort me
are with me trough adversity
my hero Whom I will revere
caus’ I know You`re allways near.

Wim Pouwelse, 29-03-2018.

woensdag 28 maart 2018

Wisselvalligheid

Wisselvalligheid

Men zegt dat maart
roert met zijn staart
en dat april
doet wat hij wil

waar het op stoelt
wel men bedoelt
dat elke keer
wisselt het weer
zonneschijn
dat vindt men fijn
met windje mee
is men tevree

maar met regen
windje tegen
het flitst en knalt
`t wisselt en valt
raakt men al ras
toch uit zijn sas
`t geeft mij geen last
steeds is ook vast.

Wim Pouwelse, 27-03-2018.

dinsdag 27 maart 2018

Vader der lichten

Vader der lichten

God Die de Vader is der lichten*
toont mij de mooiste vergezichten
Hij geeft mij hoop en doet mij leven
heeft daartoe ook Zijn Zoon gegeven

Hij wil met Zijn volmaakte gaven
met Jezus moed en kracht mij laven
in Zijn armen geduldig dragen
en vol bewogenheid mij schragen

in Hem is geen spoortje duisternis
Die vol liefde licht en luister is
blijft dezelfde tot in eeuwigheid

dat geeft mij voor altijd zekerheid
bij Hem is er geen verandering
daarom breek ik met vertwijfeling.

Wim Pouwelse, 25-03-2018.

*Jakobus 1 vers 17.

maandag 26 maart 2018

`t Is gekenterd

`t Is gekenterd
want het lentert
het is dit keer
toch heerlijk weer

een mooie dag
prachtige lach
van de vrouw
waar ik van hou

tja dat de zon
zo stralen kon
ben in mijn sas
en neurie bas

bij vogelzang
zit eerste rang.

Wim Pouwelse, 26-03-2018.

zondag 25 maart 2018

Grootse liefde


Grootse liefde

Heer God Uw liefde is zo groot
ja zelfs veel sterker dan de dood
U stond weer op en leeft ook nu
Jezus Christus ik houd van U
omdat U leed en stierf voor mij
maakte van zond’ en schuld mij vrij
`k vertrouw op Uw gerechtigheid
leef met U tot in eeuwigheid.

Wim Pouwelse, 25-03-2018

zaterdag 24 maart 2018

vrijdag 23 maart 2018

Verlosser

Verlosser

Betrouwbaar
mij dierbaar
zo kostbaar
`k ben dankbaar

elke keer
redt Hij weer
meer en meer
God mijn Heer

wat ik weet
nooit vergeet
Jezus streed

toen Hij leed
riep vol kracht
`t is volbracht.

Wim Pouwelse, 22-03-2018.

donderdag 22 maart 2018

God doet


God doet
mij goed
en leeft
vergeeft

Hij weet
van leed
versterkt
en werkt

Hij heelt
en deelt
Zijn vree
mij mee

Christus
Jezus.

Wim Pouwelse, 21-03-2018.

woensdag 21 maart 2018

Zocht


Zocht

Ducht
vlucht
zucht
lucht

nacht
klacht
smacht
kracht

licht
richt
zicht

vocht
mocht
zocht.

Wim Pouwelse, 21-03-2018.

dinsdag 20 maart 2018

`t Woord


`t Woord

Zie
wie
`t Woord
hoort

raakt
maakt
Hij
vrij

veel
heel
leeft

geeft
vree
mee.

Wim Pouwelse, 17-03-2018


maandag 19 maart 2018

Elected


Elected

Don’t you feel neglected
not even rejected
but you are elected
and also selected

no condamnation
but justification
and purification
assured acceptation

for Christ came from above
with His Fathers great love
and brought us salvation

in His holy nation
we are bought by His blood
Jesus Christ Son of God.

Wim Pouwelse, 19-03-2018.

zondag 18 maart 2018

Zo sterk


Zo sterk

God is zo groot
Hij kent mijn nood
is ook heel sterk
en aan het werk
voor jou en mij
dat maakt ons blij.

Wim Pouwelse, 15-03-2018.

zaterdag 17 maart 2018

Hoor!


Hoor!

Gods Woord
gehoord
beloofd
geloofd

dat zegt
het echt
Hij leeft
vergeeft

maakt vrij
ook mij
doet deugd
geeft vreugd

Jezus
Christus.

Wim Pouwelse, 15-03-2018.

vrijdag 16 maart 2018

Ultieme liefde

Ultieme liefde

God de Vader gaf op voor mij
De allerliefste Die Hij had
uit liefde deed Hij dit opdat
ik verlost van schuld en vrij
bij Hem eeuwig leven zou
Jezus leeft is opgestaan
mij naar de hemel voorgegaan
wat de Vader heel graag wou.

Wim Pouwelse, 14-03-2018.

donderdag 15 maart 2018

Oor met hart


Oor met hart

Het is een wens
voor ieder mens
soms als men knakt
zoekt men contact

van hart tot hart
bij vreugd en smart
dat het echt raakt
dus niet gemaakt

vindt men gehoor
luisterend oor
dat aanhoort echt
warm en oprecht

noem `t voor mijn part
een oor met hart.

Wim Pouwelse, 13-03-2018.

woensdag 14 maart 2018

God is echt goed


God is echt goed
geeft goede moed
Die met je gaat
er voor je staat

Die eeuwig leeft
dit leven geeft
dat ook belooft
aan wie gelooft

de trouwe Heer
Die zondermeer
bij strijd steeds steunt
wie op Hem leunt

laat nooit alleen
door alles heen.

Wim Pouwelse, 07-03-2018.

dinsdag 13 maart 2018

Uit genade

Uit genade

Wat een Bijbelse belofte brengt
is wat God ons uit genade schenkt
zo kun je in de Bijbel lezen
God zond Zijn Woord om te genezen*
wie van beloften wetten maken
die zullen uit de gratie raken.

Wim Pouwelse, 09-03-2018.

*Psalm 107 vers 20.

maandag 12 maart 2018

Onverdiend

Onverdiend

Jezus leeft
en Hij geeft
mij steeds mee
liefd’ en vree

licht en kracht
dag en nacht
en Hij leidt
mij bij strijd

`k ben zo blij
Jezus U
bent er nu

hier voor mij
echt als Vriend
onverdiend.


Wim Pouwelse, 07-03-2018.

zondag 11 maart 2018

Beloven

Beloven

Heel vaak loog men
en bedroog men
dat is toch echt
wel heel erg slecht

maar God is goed
in wat Hij doet
erg betrouwbaar
Zijn Woord is waar

wie daar op bouwt
en God vertrouwt
in Hem gelooft

Jezus belooft
Mijn Woord blijft staan
nu en voortaan.


Wim Pouwelse, 05-03-2018.

zaterdag 10 maart 2018

Veel waard

Veel waard

Mijn kind
je bent
gekend
bemind

dus lach
wees vrij
en blij
dat mag

je doet
ertoe
en hoe
vat moed

verheugd
jij doet
mij goed
zo`n deugd.


Wim Pouwelse, 10-03-2018.

vrijdag 9 maart 2018

Geweldig

Geweldig

`k Dank de grote God en Heer
voor Zijn liefde telkens weer
want die `s zo geweldig groot
zelfs veel sterker dan de dood

die met grootse macht verslaat
`t slechte  werk van zond’ en haat
wie de zondeschuld belijdt
weet ik wordt liefdevol bevrijd

Jezus droeg de schuld en straf
aan het kruis en naar het graf
alles heeft Hij betaald voor mij
daarom leef en ben ik vrij

Die al  mijn schuld vergeven heeft
stond weer op ja Jezus leeft.


Wim Pouwelse, 07-03-2018.

donderdag 8 maart 2018

Gods open hand

Gods open hand

U doet Uw hand open U geeft
en U verzadigt al wat leeft.

Wim Pouwelse, 04-03-2018.

n.a.v. Psalm 145 vers 16.

woensdag 7 maart 2018

Lenterig

Lenterig

`t Lentert weer
deze keer
dier en mens
is `t naar wens

en ik voel
heleboel
kracht en groei
lentebloei

nesteldrang
vogelzang
voorjaarslied

het is niet
krenterig
lenterig.


Wim Pouwelse, 07-03-2018.

dinsdag 6 maart 2018

Weldadig

Weldadig
genadig
rechtvaardig
goedaardig

Hij heiligt
beveiligt
barmhartig
trouwhartig

deelt mede
Zijn vrede
geborgen
voor zorgen

in Jezus
de Christus.

Wim  Pouwelse, 27-02-2018.

maandag 5 maart 2018

God sust

God sust

Hij spreekt
dan breekt
de band
Zijn hand

geneest
wie vreest
voor nood
en dood

bevrijdt
van strijd
God sust
onrust

deelt mee
Zijn vree.


Wim Pouwelse, 03-03-2018.

zondag 4 maart 2018

Onverwacht

Onverwacht
sterk enorm
komt de storm
hels in kracht

is er strijd
die beproeft
en bedroeft
want je lijdt

maar je recht
fier je rug
vecht terug

`t is beslecht
God is trouw
strijdt voor jou.


Wim  Pouwelse, 28-02-2018.

zaterdag 3 maart 2018

Witte schoonheid

Witte schoonheid

`t Was schitt’rend ontwaken
met zacht besneeuwde daken
een prachtig witte deken
waarheen we ook maar keken

`t leek wel of vogels zwegen
bevel hadden gekregen
de adem in te houden
toen ze die pracht aanschouwden

lichtgrijze mooie luchten
deden verrukt verzuchten
met schoonheid overgoten
hebben we echt genoten

we spitsten onze oren
wilden de stilte horen.


Wim Pouwelse, 03-03-2018.

vrijdag 2 maart 2018

God zegt

God zegt

Vertrouw me maar
want Ik sta klaar
open armen
`k wil j’ omarmen

en Ik  beloof
dat je geloof
al is `t ook klein
Ik zal er zijn

Ik ben aan `t werk
en maak het sterk
het is Mijn keus

Ik meen het heus
daar Ik van jou
echt heel veel hou.


Wim  Pouwelse, 25-02-2018.

donderdag 1 maart 2018

Stevig windje

Stevig windje

`t Waait weer stevig
best wel hevig
en verder is
het heel erg fris

al dat blazen
en dat razen
voor jong en oud
voelt dat echt koud

handen oren
half bevroren
de weerman zegt
het vriest nu echt

`k raak onbedoeld
haast onderkoeld.


Wim Pouwelse, 28-02-2018.

woensdag 28 februari 2018

De Pleiter

De Pleiter

Jezus Gods Zoon
Die voor mij pleit
tot zaligheid
voor Vaders troon

Zijn leven gaf
voor jou en mij
pleit ons nu vrij
van schuld en straf

Die bij wil staan
wie Hem gelooft
Hij heeft beloofd
met ons te gaan

ik bouw op Hem
hoor naar Zijn stem.


Wim  Pouwelse, 24-02-2018.

dinsdag 27 februari 2018

Deugd

Deugd

Een hart
vol deugd
verheugt
bij smart

bewerkt
heel zacht
veel kracht
versterkt

verlicht
verdriet
men ziet
heeft zicht

het doet
veel goed.


Wim  Pouwelse, 23-02-2018.

maandag 26 februari 2018

`t Wintertje

`t Wintertje

`t Wintertj' is fris
zoals `t nu is
duurt het wat lang
`t maakt me niet bang

want echt ik weet
`k ben goed gekleed
is het niet pluis
blijf `k warmpjes thuis.


Wim  Pouwelse, 26-02-2018.

zondag 25 februari 2018

`k Geloof

`k Geloof

`k Geloof mijn Heer
daar Hij steeds weer
met raad en daad
klaar voor mij staat

`k hou van Zijn stem
hoor graag naar Hem
`k vertrouw en bouw
op Jezus trouw.


Wim  Pouwelse, 23-02-2018.

zaterdag 24 februari 2018

Gods recht

Gods recht

Jahweh schenkt verdrukten echt
Zijn gerechtigheid en recht
en God schenkt graag vergiffenis
zover `t oosten van `t  westen is
ja zover verwijdert Hij
al mijn zond’ en schuld van mij.

Wim Pouwelse, 21-02-2018.

n.a.v. Psalm 103 vers 6 en 12.

vrijdag 23 februari 2018

Vallen en opstaan

Vallen en opstaan

Wie oprecht is
stapt soms ook mis
valt zeven keer
doch telkens weer
sta je weer op
en krijgt geen klop
maar overwint
want je begint
opnieuw steeds weer
groeit zo steeds meer.

Wim Pouwelse, 23-02-2018.

n.a.v. Spreuken 24 vers 16a.

donderdag 22 februari 2018

Schitterend

Schitterend

De zon vol kracht
hemel blauw zacht
heerlijke pracht

wolken gevlucht
strak blauwe lucht
`t briesje verzucht

al is `t best weer
wat fris dit keer
toch schitt’rend weer

en het verlicht
blij mijn gezicht
`k schrijf dit gedicht.


Wim Pouwelse, 21-02-2018.

woensdag 21 februari 2018

Loof mijn ziel de Heer

Loof mijn ziel de Heer
en al wat in mij is
Zijn Naam die heilig is
prijs mijn ziel de Heer
en denk toch telkens aan
`t goede door Hem gedaan

Die d’ ongerechtigheid vergeeft
genezing van ziekten geeft
u verlost van `t graf en toont
hoe Hij u met goedheid kroont
vol genade ongekend
met goeds u verzadigd bent
en ook uw kracht zich daar
sterkt als een adelaar.

Wim Pouwelse, 21-02-2018.

n.a.v. Psalm 103 vers 1 tot 5.

dinsdag 20 februari 2018

Godliness

Godliness

Faithfulness
gracefulness
peacefulness
timelesness

trustfully
fruitfully
joyfully
gratefully

credible
sensible
notable
lovable

holyness
godliness.


Wim Pouwelse, 19-02-2018.

maandag 19 februari 2018

Geen spijt

Geen spijt

Je krijgt geen spijt
van dankbaarheid
als je goed kijkt
wordt je verrijkt

ja zelfs bij leed
omdat je weet
door alles heen
`k sta nooit alleen

vindt levenslust
bij strijd ook rust
zodat je vrij
hoopvol en blij

bij wat je ziet
volop geniet.


Wim Pouwelse, 19-02-2018.

zondag 18 februari 2018

God doet deugd

God doet deugd

God is zo goed
voor mij Hij doet
mij heel veel deugd
en geeft mij vreugd

geeft met gezag
een gulle lach
daarbij ook licht
op mijn gezicht

dus ik verklank
mijn grote dank
nu aan de Heer

`k zeg telkens weer
da `k Hem vertrouw
veel van Hem hou.


Wim Pouwelse, 16-02-2018.

zaterdag 17 februari 2018

In de groei

In de groei

Het groeiproces
doet soms best pijn
dat is niet fijn
een harde les

wat niet mooi glooit
een hoge berg
die klim wat erg
dat haal je nooit

maar op een dag
heel even vlug
kijk je terug

schiet j’ in de lach
je bent gegroeid
en `t leven bloeit.


Wim Pouwelse, 17-02-2018.

vrijdag 16 februari 2018

Gods streven

Gods streven

`t Is Gods streven
te vergeven
zo bevrijden
van veel lijden

te behalen
zonder dralen
ga te rade
bij genade

niet uit gevoel
recht op het doel
eerlijk oprecht

het is beslecht
er is betaald
Gods liefde straalt.


Wim Pouwelse, 16-02-2018.

donderdag 15 februari 2018

Onuitspreekbaar

Onuitspreekbaar

Gods trouw is onverbrekelijk
Zijn Geest bidt onuitsprekelijk
wanneer Hij diep vanuit mijn hart
tot God brengt al mijn strijd en smart
Hij diep vanuit mijn ziel verzucht
werkt dat bevrijdend geeft mij lucht
doet Hij vrij weer adem halen
en Gods vrede op mij dalen.

Wim Pouwelse, 14-02-2018.

n.a.v. Romeinen 8 vers 26 en 27.

woensdag 14 februari 2018

Best lekker weer

Best lekker weer

Wat een festijn
die zonneschijn
een paar dagen
puur behagen

weg is het grauw
de lucht staalblauw
vogels fluiten
vrolijk buiten

ik ga nu blij
en heerlijk vrij
als de pieten
gauw genieten

`t is dan ook weer
best lekker weer.


Wim Pouwelse, 14-02-2018.

dinsdag 13 februari 2018

Serene rust

Serene rust

Wie rustig op de Heer vertrouwt
en met Hem aan de toekomst bouwt
de kalmte van Zijn tred verstaat
die onverstoorbaar verder gaat

dwars door d’ omstandigheden leidt
van beproeving en zware strijd
ervaart een kalmt’ en rust sereen
dan weet je God laat nooit alleen

de diepste rust die Jezus geeft
de Zoon van God Die eeuwig leeft
het kalme spreken van Zijn stem
zelfs storm en zee zijn stil voor Hem

Jezus deelt zo’n intense vree
vanuit Gods vaderhart dan mee.


Wim Pouwelse, 11-02-2018.

maandag 12 februari 2018

Pracht (2)

Pracht
lacht
zacht

nacht
vracht
klacht

tracht
wacht
kracht

zacht
lacht
pracht.Wim Pouwelse, 09-02-2018.

zondag 11 februari 2018

Leven uit genade

Leven uit genade

`k Wil leven uit Gods genade
gekenmerkt door Zijn heiligheid
daarom ga `k bij Hem te rade
vind ik vreugd vreed’ en veiligheid.


Wim Pouwelse, 07-02-2018.

zaterdag 10 februari 2018

Grote genade

Grote genade

God Uw genade is zo groot
want U redt mij uit elke nood
het is echt nooit op rantsoen
U leert mij zelfs Uw wil te doen
hoe zeer ik U ook heb gegriefd
ik weet ik ben immens  geliefd.


Wim Pouwelse, 07-02-2018.

vrijdag 9 februari 2018

Moe.

Moe
toe
doe

merk
sterk
werk

richt
licht
zicht

dag
mag
lach

moed
doet
goed

mij
vrij
blij.


Wim Pouwelse, 04-02-2018.

donderdag 8 februari 2018

Goede Herder

Goede Herder

Jezus de Goede Herder
Hij leidt mij vredig verder
ben veilig en geborgen
bevrijd van angst en zorgen

ik weet dat Hij zal leiden
aan groen grasrijke weiden
`t zal mij aan niets ontbreken
bij kalme waterbeken

die frisse waterstromen
doen mij zo zalig dromen
zo deelt de Heer mij mede
Gods Rijk van rijke vrede

daarom ben ik vol van rust
en geniet vol levenslust.


Wim  Pouwelse, 06-02-2018.

woensdag 7 februari 2018

Zon schijnt

Zon schijnt
verfijnt
de sfeer
van `t weer

het is
wel fris
maar ik
jas dik

vrees niets
ik fiets
met jou
mijn vrouw

gaat mee
langs zee.


Wim Pouwelse, 07-02-2018.

dinsdag 6 februari 2018

Mooi fris

Mooi fris

Het is
best fris
niet grauw
maar blauw
dat doet
toch goed
dit keer
het weer
hoe fris
`t ook is.


Wim Pouwelse, 05-02-2018.

maandag 5 februari 2018

Overal altijd

Overal altijd

God is overal en altijd
en dat steeds tegelijkertijd
met heilige aanwezigheid
Zijn alom tegenwoordigheid.


Wim Pouwelse, 03-02-2018.

zondag 4 februari 2018

Alwetend

Alwetend

God Die mij nooit vergeet
en alles van me weet
mijn liggen en mijn gaan
het zitten en ook staan
of stilstaan en weer lopen
`t geloven en het hopen
de nachten en dagen
vol twijfels en vragen
verwachten en stralen
van trachten en falen
Hij weet alles al lang
toch ben ik niet bang
God legt Zijn hand op mij*
en Hij spreekt mij ook vrij
omdat Jezus Gods Zoon
voor mij pleit voor Gods troon.

Wim Pouwelse, 03-02-2018.

*Psalm 139 vers 5.

zaterdag 3 februari 2018

Alle macht

Alle macht

Jezus’ Naam
bundelt saam
alle macht
grootste kracht

voor een sterk
reddingswerk
Jezus nam
al Gods gram

schuld en straf
mee in `t graf
maakt zo vrij
jou en mij

God vergeeft
Jezus leeft.


Wim Pouwelse, 03-02-2018.

vrijdag 2 februari 2018

Almachtig (2)

Almachtig (2)

God is almachtig
goed en waarachtig
Zijn beloften niet breekt
als Hij tot ons spreekt
dat Hij voor ons vecht
dan meent Hij `t ook echt
Hij is het licht en de kracht
in de donkerste nacht.


Wim Pouwelse, 01-02-2018.

donderdag 1 februari 2018

God is voor mij

God is voor mij

`k Ben rijk en vrij
God is voor mij
een warm persoon
Die `k door Zijn Zoon
steeds benader
als mijn Vader
dit wel volstrekt
met groot respect
daar `k Hem vereer
als hoogste Heer.


Wim Pouwelse, 29-01-2018.

woensdag 31 januari 2018

`t Waait weer hard

`t Waait weer hard

Een frisse start
`t waait al weer hard
mijn beleven
windkracht zeven
vlagen van acht
en men verwacht
hagel regen
op de wegen
misschien wat glad
`t betekent dat 
voorzichtigheid
is juist beleid.


Wim Pouwelse, 31-01-2018.

dinsdag 30 januari 2018

Night

Night

The night `s so chil
and (s)he`s so ill
this darkest hour
I`ll be your power

now please don’t fear
know I am near
you will be blessed
with joy and rest

it is My fight
I`ll be your light
so lean on me
and you will see

I am the Lord
Whom you`ve adored.


Wim Pouwelse, 30-01-2018.

maandag 29 januari 2018

Gods wil

Gods wil

Gods wil  te doen
meer dan fatsoen
daar `t harten raakt
ons beter maakt

Zijn wil als rots
niet voor de trots
maar juist gezond
als vaste grond

als naar Zijn Woord
echt wordt gehoord
is dat tot eer
van onze Heer

spreekt Jezus zacht
Ik ben je kracht.


Wim Pouwelse, 27-01-2018

zondag 28 januari 2018

Geen gehaast

Geen gehaast

`k Ben verbaasd
geen gehaast
maar juist rust
levenslust

want God werkt
en versterkt
deelt mede
Zijn vrede

mij Zijn kind
`k ben bemind
op termijn
zal ik zijn

naar Zijn Woord
dat wat hoort.


Wim Pouwelse, 28-01-2018.

zaterdag 27 januari 2018

Best weertje

Best weertje

Het is toch weer
best wel mooi weer
de zon verscheen
al snel verdween
het grijs en grauw
voor wit en blauw

`t is echt heel fijn
die zonneschijn
in al haar pracht
al is `t ook zacht
vogels fluiten
`k ga naar buiten.


Wim Pouwelse, 27-01-2018.

vrijdag 26 januari 2018

Geen schroom

Geen schroom

Ik droom
geen schroom
maar hop
kop op

ik lach
dat mag
vandaag
juist graag

niet bot
of zot
toch vrij
en blij

geen schroom
mijn droom.


Wim Pouwelse, 23-01-2018.

donderdag 25 januari 2018

woensdag 24 januari 2018

De God van alle genade

De God van alle genade*
slaat ons steeds vol liefde gade
en is tevens zeer genegen
tot het geven van Zijn zegen

wie oprecht willen geloven
in Gods plechtige beloven
wil Hij echt heel graag vergeven
en zo schenken eeuwig leven

wil in antwoord op ons vragen
door de strijd en leed heen dragen
ons met liefde  overstelpen
en met alles verder helpen

ik ga dus werk’lijk graag te rade
bij de God van alle genade.

Wim Pouwelse, 22-01-2018.

*1 Petrus 5 vers 10.

dinsdag 23 januari 2018

Groei

Groei

Niet bang
lijden
strijden
verlang

bedroefd
je weet
dat leed
beproefd

angst boeit
beperkt
hoop sterkt
je groeit

naar `t licht
uitzicht.


Wim Pouwelse, 17-01-2017.

maandag 22 januari 2018

`k Verklaar

`k Verklaar

`k Begin
met zin
de dag
en lach

ik weet
dat leed
is daar
`k verklaar

ik leef
en geef
ben vrij
en blij

die vreugd
doet deugd.


Wim Pouwelse, 16-01-2018.

zondag 21 januari 2018

Over water

Over water

Zie Jezus gaan
en zeker staan
op de golven
niet bedolven

door dood en hel
`t wordt wonderwel
durf geloven
Gods beloven

volg de roepstem
dan van Hem
durven hopen
juist te lopen

niet vroeger later
over wild water.

Wim Pouwelse, 21-01-2017.

N.a.v.  Matthéüs 14 vers 22 tot 33.

zaterdag 20 januari 2018

U leed

U leed
en streed
voor mij
maakt vrij

U heelt
en deelt
mij mee
Uw vree

U leeft
vergeeft
mijn schuld

vervult
met kracht
wie wacht.


Wim Pouwelse, 14-01-2018.